"Livet etterpå" -Ny sorggruppeoppstart
"Livet etterpå" -Ny sorggruppeoppstart
"Livet etterpå" -Ny sorggruppeoppstart

 

Informasjon:

Ny oppstart av sorggruppe for seniorer starter fortløpende (okt/nov).

Gruppen går over en periode på et halvt år og består av 7-8 samlinger. 

Det er en faglig veiledet samtalegruppe for alle voksne (55+) som har mistet ektefelle, samboer eller kjæreste.

Målet med denne gruppen er å skape rom for å prate om det en går igjennom med likesinnede.

Innhold:
Samlingene starter med et tema til ettertanke, også får deltakerne litt tid hver til å reflektere rundt det.

Det vil alltid være gruppelederne som har hovedansvaret for samtalen, så i denne gruppen kan deltakerne få si så mye eller så lite de selv vil. Det er også taushetsplikt i gruppen,

slik at det som blir sagt i gruppen forblir der.  (Dette er ikke en terapigruppe, men en selvhjelpsgruppe). 

 

Tid og sted: Menighetssalen i Lillestrøm kirke eller i kirkestua i Øvre Rælingen kirke.

Ca to tirsdager/torsdager i mnd fra kl. 13.30 – 15.00. 

 

Arrangør: Den Norske kirke på Nedre Romerike.

Ledelse: Gruppen vil ledes av diakonene i Rælingen og Lillestrøm menigheter; Karin Oyenuga og Karine Hauge.

Ta kontakt og så vil du få nærmere beskjed om tidspunkter for vårensemesteret.

 

Alle kan melde sin interesse til;

Karin Oyenuga
karin.oyenuga@ralingen.kirken.no 
96 74 58 78 / 64 80 41 62(60)

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Hilsen Karin og Karine