"Livet etterpå"
"Livet etterpå"

Da setter vi igjen i gang sorggruppe/samtalegruppe for seniorer. Gruppen går over et semester og innehar 7-8 samlinger. 

Det er en faglig veiledet samtalegruppe for alle voksne (55+) som har mistet ektefelle, samboer eller kjæreste.

Målet med denne gruppen er å skape rom for å prate om det en går igjennom med likesinnede. Samlingene starter med et tema til ettertanke, også får deltakerne litt tid hver til å

reflektere rundt det. Det vil alltid være gruppelederne som har hovedansvaret for samtalen, så i denne gruppen kan deltakerne få si så mye eller så lite de selv vil. Det er også

taushetsplikt i gruppen, slik at det som blir sagt i gruppen forblir der.  (Dette er ikke en terapigruppe, men en selvhjelpsgruppe). 

Tid og sted: Lillestrøm kirkes menighetssal. Ca to tirsdager i mnd fra kl. 13.30 – 15.00

Arrangør: Den Norske kirke på Nedre Romerike.

Gruppen vil ledes av diakonene i Rælingen og Lillestrøm menigheter; Karin Oyenuga og Karine Hauge.

Alle kan melde sin interesse til; 

Karin Oyenuga
karin.oyenuga@ralingen.kirken.no 
96 74 58 78 / 64 80 41 65(60)

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Hilsen Karin og Karine