Samtaleforum om kristen tro
Samtaleforum om kristen tro
Samtaleforum om kristen tro

Bildet er tatt av Jude Joshua fra Pixabay.

Velkommen til samtaleforum om kristen tro! 

Vi har i et semester nå hatt samtale om bønn og Fader vår. Nå ønsker vi å utvide tematikken da det har vist seg å være et ønske om dette.

Det blir et hovedtema per samling, også vil det være en som har forbredt seg litt og som leder samtalen. Alle som kommer kan få delta så mye eller lite som om en har lyst til. 

Vi ønsker at dette skal være et åpent møtested der vi kan snakke om noe av det viktigste for oss, og samtidig få svar på spørsmål vi har knyttet til tro og Bibel.

Dag: Fredager
Tid: kl 12:30-13:30
Sted: Spiserommet i Øvre Rælingen kirke. (Inngang menighetskontor).

 

Velkommen til et hyggelig og uformelt samtaleforum. 

Kontaktperson diakon Karin 😊

karin.oyenuga@ralingen.kirken.no