Resultatene fra kirkevalget er her!
Resultatene fra kirkevalget er her!
Resultatene fra kirkevalget er her!

Urne i bruk i Oppegård kirkelige fellesråd. (Foto: Kirkerådet)

Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som benyttet stemmeretten sin ved kirkevalget.
Gratulerer også så mye til de nye medlemmene i menighetsrådene!
Vi har et felles menighetsråd, og her ser dere repressentantene fra hvert sokn:

Menighetsrådsvalg 2019

 

Øvre Rælingen sokn
Rælingen sokn:
Faste medlemmer     Faste medlemmer

Kjersti Viola Jacobsen

Hanne Grimstad

Terje Strøm

Torill Henriette Aasveen Aamodt

Maren Kristine Skovholt     

Morten Georg Sjølli

Helene Lerdahl

Frank Willy Ottesen       

Varamedlemmer

Varamedlemmer

Jorun Kristiansen Hox

Wenche Brit Svendsmark Bele

Odd Samstad

Arne Hjørnevik

Annik Marie Sando Grue

Åse Moen Aamodt

Thomas Noer

Inger Beate Otterlei

Julie Miliane Degerdal

Marit Selman

Sigrid Erlandsen Rønning

 

Bispedømmerådsvalget 2019:

(Utklipp fra kirken.no)

Det foreløpige resultatet for årets kirkevalg er nå klart. Opptellingen så langt viser at Bønnelista får mandat i alle ni bispedømmer der de stilte liste. Åpen folkekirke beholder flertallet av leke medlemmer i seks bispedømmer, mens Nominasjonskomiteens liste over lekmedlemmer får flertall i ett; Sør-Hålogaland.

Ved årets kirkevalg 8.- 9. september hadde velgerne for første gang tre lister å velge mellom ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet; Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke. Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke stilte liste i alle bispedømmer, Bønnelista stilte i ni av de elleve bispedømmene (ikke i bispedømmene Oslo og Sør-Hålogaland).

- For første gang har det vært tre lister i de fleste bispedømmer, og alle har fått mandat på Kirkemøtet. Dette blir det spennende diskusjoner av i årene som kommer, sier Kirkerådets direktør Ingrid Vad Nilsen.

- Vi er glade for engasjementet for valget, både fra de som har brukt stemmeretten sin og slik er med på å påvirke morgendagens kirke, og også fra medarbeidere og frivillige som har stått på for å gjennomføre dette valget, fortsetter direktøren.

Nedenfor er en foreløpig oversikt mandatfordeling for de tre listene. Denne oversikten er basert på den foreløpige tellingen som er gjort av soknene. 92 prosent av soknene har så langt rapportert. Soknene har ikke telt personstemmer. Det er altså en usikkerhet ved disse tallene, fordi de er basert på foreløpig telling, (ikke alle sokn har rapportert og personstemmene er ikke telt). Når en velger fører over et navn fra en annen liste (såkalt «slenger») gir en også en del av stemmen sin til den andre listen. Dette kan påvirke mandatfordelingen, og vil først bli klart etter endelig telling.

Endelig valgresultat blir publisert når alle bispedømmer er ferdig med valgoppgjøret. Fristen for dette er 19. september. Det vil si at både endelig resultat og hvilke medlemmer som utgjør Kirkemøtet blir kjent 20. september.

Mottatte stemmer ved bispedømmerådsvalget 2019, foreløpig telling i 1077 av 1171 sokn.

Mandatfordeling ved bispedømmerådsvalget 2019 - Foreløpig beregning

  Bønnelista

Nominasjons-
komiteens
liste

Åpen folkekirke
Nord-Hålogaland 1 2 4
Sør-Hålogaland - 4 3
Nidaros 1 3 3
Møre 1 3 3
Bjørgvin 1 3 3
Stavanger 1 3 3
Agder og Telemark 1 2 4
Tunsberg 1 2 4
Borg 1 2 4
Hamar 1 2 4
Oslo - 3 4
Total 9 29 39

    

Foreløpig samlet oppslutning ved kirkevalget i 2011, 2015 og 2019. Prosent av stemmeberettigede. Merk at tallene for 2019 er basert på foreløpig telling og rapportering fra 1077 av 1171 sokn. (OBS: disse tallene ble korrigert kl 15:10)

  2011

2015

2019
Nord-Hålogaland 17,2 19,0 15,0
Sør-Hålogaland 15,2 16,0 13,6
Nidaros 14,5 16,7 12,7
Møre 17,5 19,5 15,1
Bjørgvin 13,9 15,4 11,6
Stavanger 13,2 15,9 12,2
Agder og Telemark 14,5 17,4 14,2
Tunsberg 12,9 16,1 12,2
Borg 10,8 15,1 11,6
Hamar 17,5 20,1 16,1
Oslo 8,3 16,3 9,6
Total 13,5 16,7 12,7