17.01.2020: 1 Joh 5,6-9

6 Han, Jesus Kristus, er den som kom gjennom vann og blod – ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. Og Ånden selv er vitne, fordi Ånden er sannheten. ...


Kilde: www.bibel.no