Allehelgen og åpen kirke i Rælingen kirke


Velkommen til Allehelgen i kirken!

 

På søndag 01.11 er det Allehelgen og Rælingen kirke vil være åpen mellom 11-14:30. Det er bare å komme inn og varme seg i kirken om du er en tur på kirkegården eller ikke.

Kirken er et rom for stillhet, bønn, ettertanke, hvile, takknemlighet, savn, håp og et sted å minnes. Kirken rommer hele livet! 

Det vil være noen tilgjengelig i kirken og på kirkegården i løpe av dagen. Kaffe og te vil bli servert! 

Vi minnes de som har gått bort denne dagen, og kl 15 og kl 17 har vi minnegudstjeneste for alle.

Etter minnegudstjenesten kl 18 vil det være kirkekaffe i kapellet! Velkommen!

 

Her kan du lese litt om kirkens brosjyre om Førstehjelp ved sorg!

Her er også en fin plakat om Førstehjelp ved sorg.

Gode råd til deg som sørgber finner du her. 

Gode råd til deg som vil hjelpe en som sørger finner du her. (Denne er skrevet om barnedødsfall, men her er det mange likhetstrekk)

Nyttig brosjyre om hvordan det er å være i sorg når du er ansatt. Fin å gi til arbeidsgiver. Se her. 

Her er også en nyttig gravferdsveileder. Den er hovedsaklig til pårørende som mister barn, men gir flere nyttige tips til vanlig gravferder.

Vi tilbyr sorggrupper i menighetene våre, så det er bare å ta kontakt! Info finner du her.

 

Med vennlig hilsen

Diakon i Rælingen
Karin Kverneland Oyenuga
karin.oyenuga@ralingen.kirken.no
Jobbmobil: 96 74 58 78

Tilbake