Rælingen kirkelige fellesråd > Fellesrådet

Nytt fra fellesrådet

FELLESRÅDSREPRESENTANTER 2015 - 2019

Medlemmer: Leder: Terje Strøm Nestleder: Morten Sjølli Med...   Les mer...

Leie av Grini Bedehus

Vi har fine lokaler som egner seg til dåpsselskap, konfirmasjoner, årsdager og ...   Les mer...

Kirkens festlokaler

Menighetshuset Festsalen og A-salen i Øvre Rælingen kirke.    Les mer...