Petrine Barnehage - kontaktinformasjon


Petrine barnehage
Øvre Rælingsveg 36, 2005 Rælingen
Telefon 64804170 

Barnehageleder, Petrine barnehage:

Anne Metha Ballo Dimmen 
Telefon: 648 04 170 / 450 18 825
e-post: anne.metha.ballo.dimmen@ralingen.kirken.no

 

 

Tilbake