Maurtua - kontaktinformasjon


Pedagogisk leder/styrers stedfortreder:
Toril Svorkmo, telefon: 64804170
e-post: torill.svorkmo@ralingen.kirken.no

Pedagogisk leder: Anne metha Ballo Dimmen 

e-post: anne.metha.ballo.dimmen@ralingen.kirken.no

Pedagogisk medarbeider: Grete Sønsteby, telefon: 64804170
Pedagogisk medarbeider: Turid Helene Nistad, telefon: 64804170

 

Tilbake