Favoritter fra salmeboka - alle episoder


Salmer er en viktig del av kirkens kulturskatt, og de fleste har erfaring med salmesang. Vi som er gamle nok vokste opp med salmesang som et fast innslag ved skoledagens start. Andre har kanskje erfaring med salmesang fra gudstjenester man har vært på, kanskje i en barnedåp, en konfirmasjon eller i en begravelse.

Noen salmer kan oppleves tunge og traurige, andre fulle av liv og mening. 
Har du en salmefavoritt? Ikke så enkelt å svare på, kanskje. Uansett har vi utfordret en håndfull personer til å snakke om sin salmefavoritt.

I første episode møter vi tidligere ordfører Øivind Sand.
Se episode 1 her

I andre episode møter vi Birgitta Valnes.
Se episoden her.

I tredje episode møter vi student Johannes Jahr Hauger.
Se episode 3 her.

I fjerde episode møter vi Eva Randi Rønsen.
Se episode 4 her.

I femte episode møter vi Vidar Kjeldsen.
Se episode 5 her.

Tilbake