Prisliste utleie


Her er det en oversikt for prislister angående lokaler og leie av diverse. Listen er inndelt i Øvre Rælingen kirke og Rælingen kirke. 

Øvre Rælingen kirke Ordinær utleie:  Lørdag - Søndag: Kveld: kl. 17-22
       
Kirkerom 1 500 kr 1 500 kr  
Kirketjener 1 000 kr 1 000 kr  
Renhold 500 kr 500 kr  
Kantor 1 750 kr 1 750 kr  
Preludering - ved gravferder 550 kr     
Leie av kirken inkludert personell 4 750 kr 4 750 kr  
Kirkerom og menighetssal 2 500 kr 3 000 kr   
Møterom i kontorfløy 250 kr 250 kr  
Kjøkken 500 kr 500 kr  
       
Lokaler til utleie      
       
Menighetssalen 1 500 kr 2 500 kr 750 kr
A-salen 1 500 kr 2 250 kr 750 kr
Kirkestua 1 500 kr 2 250 kr 750 kr
       
Rælingen kirke      
       
Menighetshuset - Hovedetasjen inkludert kjøkken 2 500 kr 3 500 kr 1 250 kr
Peisestue: 1 000 kr 1 000 kr  500 kr
Møterom 300 kr 300 kr 300 kr
Peisestue + møterom  1 200 kr 1 200 kr 650 kr

 

Den som kvitterer ut nøkkel skal ved sin undersrift av utleieskjemaet være den som er ansvarlig for å gjøre sef kjent med utleiereglementet inkludert branninstruksen.

 

 

 

Tilbake