Velkommen til Blåbærtua


På Blåbærtua er det 15 barn i alderen 2-6 år.

Det er tre voksne på avdelingen: to pedagogiske ledere og en fagarbeider.

Avdeling: 
3 barn født 2015 Kråker
5 barn født 2016 Måltroster
4 barn født 2017  Meiser
3 barn født 2018  Spurver

 

Vi på Blåbærtua ønsker at barn og voksne skal trives og synes det er morsomt og fint å være sammen i hverdagen.Vi legger vekt på å ha et miljø preget av humor, lek og glede. Vi er glade i musikk, dans og bevegelse og vi bruker blant annet Minirøres og Yoga. Vi synes også er viktig med en hvilestund i en travel hverdag. 

På Blåbærtua er det leken som dominerer hverdagen, og barna leker i små og store grupper. Voksne er med og legger til rette for at barna skal knytte vennskap og få økt sosial kompetanse. Vi har et stort rom med mange muligheter for å danne små grupper og leke ulike leker. Vi har samlinger hvor vi jobber med ulike temaer i tråd med årsplanen. Barnas språkutvikling står gjennomgående i sentrum. I år er fokuset vårt rettet mot fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse

På Blåbærtua er er det viktig at de daglige hverdagssituasjonene som av- og påkledning og måltider preges av tid nok, samt omsorgsfulle voksne som har evne og vilje til å ivareta barns initiativ og innspill.

Vi utnytter barnehagens inne- og utemiljø, samt at vårt nærmiljø er viktig for alle årstider. Vi trives godt på våre ukentlige turdager. Naturopplevelser, fysisk utfoldelse og nye utfordringer er gøy!
 

Vi har følgende faste aktiviteter:

Vi har klubber  på torsdager, der barna er delt i grupper etter alder og gjør ulike aktiviteter knyttet til ulike temaer.

For førskolebarna (Kråker) bruker vi Trampoline, et aktivitetshefte som er tett knyttet opp mot Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Vi øver på selvstendighet, sosial kompetanse og ikke minst det å kunne vente på tur.

Vi har samling i kirken, der vi leser bibelfortellinger, synger og tar oss tid til den gode samtalen.

Vi har ukentlig turdager i like uker på fredag og ulike uker på onsdag.

Vi har svømmekurs for Kråker med svømmeinstruktører fra Skjetten svømmeklubb i høsthalvåret.

 

Tilbake