Diakonen Karin


Diakonen er ansvarlig for omsorgsarbeidet i kirka. Bli litt bedre kjent med Karin og hva hun driver med!

Diakonen heter Karin Kverneland Oyenuga. Hun kommer fra Indre Østfold, men har røtter på Vestlandet. Hun er gift og bor i Oslo. Som diakon ble hun uteksaminert våren 2012 fra MF. Hun har også en bachelor i Sykepleie fra Høyskolen Diakonova.
Diakoni er kirkens omsorgsteneste heter det, og det er kontakt og omsorg for mennesker som er diakonens hovedarbeidsfelt.

 
Hun har kontor i Øvre Rælingen kirke, men har hele kommunen som arbeidsfelt. Kjenner du noen som kunne trenge en å snakke med en fra kirken, eller ønsker besøk av ulike grunner så ta kontakt?
Er du interessert i diakoni, og har lyst å være med på noe av det spennende diakonale arbeidet vi driver? Ikke nøl med å ta kontakt!
 
Diakonale utfordringer i Rælingen for tiden:
At kirken og andre gode krefter kan være med å skape et helhetlig tilbud for utsatte sosiale grupper i Rælingen.

 

Diakon i Rælingen

Karin Kverneland Oyenuga


Leder for omsorgs- og frivillighetsarbeidet i kirken
Kontaktinformasjon: Øvre Rælingsveg 36, 2005 Rælingen
karin.oyenuga@ralingen.kirken.no
Jobbmobil: 96 74 58 78

Tilbake