Velkommen til Kyndelsmesse


Øvre Rælingen kirke, søndag 5. februar kl 19:00

Det norske navnet kyndelsmesse kommer fra ordet kyndel, norrønt for «vokslys». I Øvre Rælingen kirke feirer vi med en lysmesse.
Dagen feires til minne om fremstillingen av Jesusbarnet i tempelet i Jerusalem førti dager etter fødselen.
Rælingen Seniorkor med sin dirigent Ingrid Dominique deltar i gudstjenesten. Det gjør også liturgene Sigrun Hermannsdottir og Pål Arne Winsnes, kantor Åse Torill Løvoll og medlemmer av St Johanneslogen Olav til den gyldne Passer.

Tilbake