Konfirmert i Øvre Rælingen kirke i 1973?


Øvre Rælingen kirke og konfirmantene fra 1973 har en viktig ting felles: De har 50-årsjubileum i år. 

Invitasjon gullkonfirmanter ØRK, 23.4.23

 

Ble du konfirmert i Øvre Rælingen kirke i 1973?

Da inviteres du til jubileumsgudstjeneste søndag 23.4.23, kl. 11.

68 jenter og gutter ble konfirmert av residerende kapellan Per Gundersen søndag 13. mai. Hver og en inviteres til gudstjenesten 23. april, som innleder jubileumsmarkeringen i Øvre Rælingen kirke.

Etter gudstjenesten blir det en lang og god lunsj med snitter, kaffe og kaker i menighetssalen.

Seinest i november i fjor var det samling for Rælingens gullkonfirmanter (71- og 72-kullene), og tilbakemeldingene var meget positive. Folk om fra store deler av landet for å delta og ikke minst, treffe gamle venner. Vi håper selvsagt at også så mange som mulig av årets gullkonfirmanter kommer!

Egenandel for å være med, er kroner 300, som betales ved påmelding.

Vi ber om påmelding til menighetskontoret innen 18. april: post@ralingen.kirken.no, evt kan vi ringes på 64 80 41 60 mellom 10 og 14 mandag, tirsdag og torsdag.

Innbetaling: Enten til konto 1275.58.05333  eller Vipps 556442 NB: Merk innbetalingene med navn/gullkonfirmant.

Vennlig hilsen Øvre Rælingen menighetsråd

Tlf 64 80 41 60

PS Av praktiske årsaker (personvern-restriksjoner) sendes det IKKE ut invitasjoner i posten. Vi har erfaring med at de aller fleste får vite om arrangementet via de sosiale kanaler vi bruker. Men uansett: Lik og del gjerne denne facebook-posten + gjør konfirmanter fra 1973 kjent med jubileet ved å kontakte dem direkte ds

Tilbake