Kantor Alf Knutsen har ett års permisjon


fra 1. mai

Fra 1. mai går kantor Alf Knutsen ut i ett års delvis permisjon. Selv om han ikke kommer til å bli sett like ofte på orgelkrakken fremover, vil han likevel arbeide videre bl.a med vår nye kultursatsning i 20% stilling.

Tilbake