Valgresultatet av Kirkevalget 2023


Nytt menighetsråd i menighetene i Rælingen har blitt valgt. Her er resultatet. 

 

Takk til alle som var villig til å stå på valg til Rælingen og Øvre Rælingen menighetsråd.

Nå er resultatet klart og det ble slik:

 

Øvre Rælingen sokn:                                             Rælingen sokn:

Faste medlemmer                                                   Faste medlemmer

Håvard Djupvik                                                         Eirik Rice Mills    

Øyvind Sand                                                             Heidi Synnøve Flåt Isaksen

Torill Henriette Aasveen Aamodt                              Marit Selman

Ragnhild Kristine Hamnes-Dalberg                          Helene Gjessing       

Varamedlemmer                                                     Varamedlemmer

Terje Strøm                                                               Frank Willy Ottesen  

Mette-Irene Andreassen                                           Rune Degerdal

Tor-Magne Aamodt                                                   Remi Degerdal Madsen  

Jorun Kristiansen Hox                                              Gro Margareth Golimo Simonsen

Arne Hjørnevik                                                         Anne Katrine Killerud

Odd Samstad                                                           Bjørg Irene Ottesen

                                                                                 Giert Wilhelm Flock

Det nye menighetsrådet trer i kraft 1.november og skal da konstituere seg selv. 

 

Tilbake