Påmelding til konfirmasjon 2022


Neste år kan du feire din konfirmasjonsdag i kirken! 
Velkommen som konfirmant i Rælingen og Øvre Rælingen kirker.

Her kan du melde deg på til konfirmasjon for 2022

 

I konfirmasjonstiden er det rom for å utforske mange viktige sider av livet sammen med andre. Som konfirmant får du lære mer om deg selv, om tro, om Gud og den verden du er en del av.

HVA ER KONFIRMASJON?
Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk».
Et høydepunkt i konfirmasjonsgudstjenesten er når det bes en bønn for deg. I bønnen ber vi Gud om å velsigne deg og å styrke deg på din vei videre i livet. Det fineste med konfirmasjonstiden er å være en del av et fellesskap og bli bedre kjent med den kristne tro.

KONFIRMASJON ER FOR ALLE
Alle er velkommen til konfirmasjonstid i kirken – både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig.
Alle mennesker er forskjellige, og trenger ulike tilpasninger. Uansett funksjonsevne har du rett til en god konfirmanttid. Har du behov for individuell tilrettelegging, er det bare å ta kontakt med oss i kirken.
Egenandelen i Rælingen er kr. 2.500. Det inkluderer mat, alt av materiell og kostnader til leir, samt busstransport til leirstedet. Det er mulig å søke om nedsatt pris, dersom man ellers ikke har økonomisk mulighet til å delta.

Som hovedregel følger menighetsgrensene skolens inndeling. Det betyr at elever ved Marikollen skole tilhører Rælingen menighet og konfirmerer seg i Rælingen kirke, og elever ved Sandbekken tilhører Øvre Rælingen menighet og konfirmerer seg i Øvre Rælingen kirke.

Les informasjonsbrevet som blir sendt ut til årets kull her. 

 

Påmeldingsskjema

Tilbake