Har du lyst til å arbeide i kirken?


Nå lyses stillingen som Assisterende kirkeverge ut.
 

I løpet av året blir det ledig 100% stilling som assisterende kirkeverge i Rælingen. 
Kjenner du noen som passer til jobben, eller ønsker du å søke selv, ligger stillingsannonsen her.

Søknadsfristen er 12. juni.

Tilbake