Samtaleforum om kristen tro


Har du spørsmål om kristen tro? Da er samtaleforum om kristen tro noe for deg. Dette er et Alfakurs Light, og du er hjertelig velkommen!

Velkommen til samtaleforum om kristen tro!  (Alfakurs ligth)

Diakonen vår driver i samarbeid med en frivillig samtaleforum.

Der blir det gått igjennom helt grunnleggende bærebjelker i den kristne tro, og det settes av god tid til samtale og spørsmål.

Samtaleforumet møtes digitalt på Zoom fram til det åpnes for fysiske samlinger igjen.

Det blir et hovedtema per samling, også vil det være en som har forbredt seg litt og som leder samtalen. Alle som kommer kan få delta så mye eller lite som om en har lyst til. 

Vi ønsker at dette skal være et åpent møtested der vi kan snakke om noe av det viktigste for oss, og samtidig få svar på spørsmål vi har knyttet til tro og Bibel.

Følg også gjerne denne gruppen på Facebook: https://www.facebook.com/groups/872483670154850

Dag: Onsdag eller Søndag 
Tid: Onsdager 20-21:30, Søndag 19-20:30. 
Sted: Zoom.

Følg linken under for å komme inn i møte. 
https://us02web.zoom.us/j/89267554270
Møte ID: 892 6755 4270

Om du ikke kommer inn så kan du gå til nettstedet www.zoom.us, trykke "Join a meeting" også taste inn møte ID over. 


Velkommen med! Følg med på kalenderen her på nettsiden over hvilken dag vi skal møtes den uken du vil bli med, eller at kontakt med undertegnede. 

 

Velkommen til et hyggelig og uformelt samtaleforum. 

Kontaktperson diakon Karin

Tlf: 96745878

mail: karin.oyenuga@ralingen.kirken.no

Tilbake