Konfirmasjon


Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig.


I konfirmasjonstiden er det rom for å utforske mange viktige sider av livet sammen med andre. Som konfirmant får du lære mer om deg selv, om tro, om Gud og den verden du er en del av.

HVA ER KONFIRMASJON?
Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk».
Et høydepunkt i konfirmasjonsgudstjenesten er når det bes en bønn for deg. I bønnen ber vi Gud om å velsigne deg og å styrke deg på din vei videre i livet. Det fineste med konfirmasjonstiden er å være en del av et fellesskap og bli bedre kjent med den kristne tro.

Ta kontakt med kateket Monika Halsør dersom du har spørsmål om konfirmansjon.

monika.halsor@ralingen.kirken.no / 948 50 625

Påmelding til konfirmasjon 2023 åpner i juni 2022. 

 

Påmeldingsskjema