Konfirmasjon


Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig.

I konfirmasjonstiden er det rom for å utforske mange viktige sider av livet sammen med andre. Som konfirmant får du lære mer om deg selv, om tro, om Gud og den verden du er en del av.

Selve konfirmasjonen er en skikkelig festdag som bare er din. Denne dagen blir du bekreftet for den du er – en helt spesiell dag for deg som blir konfirmert, alle som er glad i deg og for kirken.

I de månedene før konfirmasjonen, får du oppleve mye nytt, gøy og spennende sammen med andre konfirmanter og dere får utforske viktige spørsmål i fellesskap


HVA ER KONFIRMASJON?
Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk».
Et høydepunkt i konfirmasjonsgudstjenesten er når det bes en bønn for deg. I bønnen ber vi Gud om å velsigne deg og å styrke deg på din vei videre i livet. Det fineste med konfirmasjonstiden er å være en del av et fellesskap og bli bedre kjent med den kristne tro.

Vil du lese lettlest informasjon om konfirmasjon? Det kan du lese her.

Ta kontakt med kateketvikar Elisabeth Husøy dersom du har spørsmål om konfirmasjon.

elisabeth.husoy@ralingen.kirken.no / 920 92 790

Påmelding til konfirmasjon 2025 åpner i mai 2024. 

 

Påmeldingsskjema Konfirmant 2025