Konsulent

Mette-Irene Andreassen

64804169

95990627

Send e-post

Vaktmester

Øyvind Arnesen

90662378

Send e-post

Kirkegårdsarbeider

Terje Bergskaug

97023406

Send e-post

Menighetspedagog

Ingrid Brandsæter

92092790

46679466

Send e-post

Kirkeverge

Nina Brandt

64804171

92484983

Send e-post

Renholder

Trine Granlund

99150672

Send e-post

Trosopplærer

Tuva Weideborg Hongve

64804165

93492262

Send e-post

Ungdomsprest

Espen Robsahm Kjørven

415 77 267

Send e-post

Kantor

Alf Knutsen

92654707

Send e-post

Kantor

Åse Torill Løvoll

64804168

98040161

Send e-post

Kirketjener

Kate Merete Mikalsen

93456208

Send e-post

Kirkegårdsmedarbeider

Tony Stener Myrvold

48249513

Send e-post

Sokneprest

Åsmund Offernes

97742400

Send e-post

Formann

Trond Opsahl

64804177

99105218

Send e-post

Diakon

Karin Kverneland Oyenuga

64804162

96745878

Send e-post

Kateket

Monika Halsør Skaalerud

94850625

Send e-post

Kontaktinformasjon


 Øvre Rælingen kirke:

Øvre Rælingsveg 36, 2005 Rælingen

Telefon: 64 80 41 60

Rælingen kirke:

Kirkevegen 24, 2008 Fjerdingby

Telefon: 64 80 41 60


Åpningstider:

Mandag, tirsdag, torsdag, kl 10-14

Onsdag kl 12-14.