Lille Petrine et godt sted og være

Om barnehagen

   Les mer...

Velkommen til Nøtteliten

   Les mer...

Velkommen til Blåbærtua

   Les mer...

Velkommen til Maurtua

   Les mer...

Nytt fra Petrine barnehage

Besøk av biskop Atle Sommerfeldt

   Les mer...

Meiseklubb

   Les mer...

Svømming i Petrine

   Les mer...

Markedsdag i Petrine søndag 4.mars

   Les mer...

Innskriving på skolen

   Les mer...

Søke plass i Petrine

   Les mer...

SUPERONSDAG

   Les mer...

viktige datoer våren 2018

   Les mer...

Barnehagesatser året 2018

   Les mer...

PLANLEGGINGSDAGER 2017/2018

   Les mer...

Kontaktinformasjon barnehagen

Petrine Barnehage - kontaktinformasjon

Petrine barnehage
Øvre Rælingsveg 36, 2005 Rælingen
Telefon 64804170 og 64804172

Barnehageleder Petrine barnehage

 

 

Eli Anne Vold Børve
telefon 64804170/64804172
e-post: eli.anne.vold.borve@ralingen.kirken.no

 

Maurtua - kontaktinformasjon

Pedagogisk leder/styrers stedfortreder
Toril Svorkmo, telefon 64804170
e-post: toril.svorkmo@ralingen.kirken.no

Pedagogis leder Anne metha Ballo Dimmen 

e-post: anne.ballo.dimmen@ralingen.kirken.no


Assistent  Liss Kristiansen Kaurin, telefon 64804170
Assistent Grete Sønsteby telefon 64804170
Assistent Turid Helene Nistad telefon 64804170

 

Blåbærtua - kontaktinformasjon

 

Peagosik leder Gunnhildur Gunnlaugsdottir, i 60% tlf. 64804170/93456585
e-post: gunnhildur.gunnlaugsdottir@ralingen.kirken.no

Pedagogisk leder i 40% Anne Metha Ballo Dimmen tlf: 64804170/45018825

E- post: anne.metha.ballo.dimmen@ralingen.kirken.no
 

Assistent Musu Tiam Anthonsen, telefon 64804170
Fagarbeider,Mari Thorsen  telefon 64804170

 

 

Nøtteliten - kontaktinformasjon

Pedagogisk leder madeleine Tran
Telefon 64804170/45801365
e-post: Trang.minh.tran@ralingen.kirken.no
Assistent: Anne K Sandvei,telefon 64804170
Fagarbeider:, Hege Nygårdseter, telefon 64804170