Rælingen kirkelige fellesråd > Barnehagen

Lille Petrine et godt sted å være

Om barnehagen

   Les mer...

Velkommen til Nøtteliten

   Les mer...

Velkommen til Blåbærtua

   Les mer...

Velkommen til Maurtua

   Les mer...

Nytt fra Petrine barnehage

planleggingsdager 2019/2020

   Les mer...

Viktige datoer høst 2019 og vår 2020

   Les mer...

Barnehagesatser 2020

   Les mer...

Kontaktinformasjon barnehagen

Petrine Barnehage - kontaktinformasjon

Petrine barnehage
Øvre Rælingsveg 36, 2005 Rælingen
Telefon 64804170 

Barnehageleder, Petrine barnehage:

Anne Metha Ballo Dimmen 
Telefon: 648 04 170 / 450 18 825
e-post: anne.metha.ballo.dimmen@ralingen.kirken.no

 

 

Maurtua - kontaktinformasjon

Pedagogisk leder/styrers stedfortreder:
Toril Svorkmo, telefon: 64804170
e-post: torill.svorkmo@ralingen.kirken.no

Pedagogisk leder: Anne metha Ballo Dimmen 

e-post: anne.metha.ballo.dimmen@ralingen.kirken.no

Pedagogisk medarbeider: Grete Sønsteby, telefon: 64804170
Pedagogisk medarbeider: Turid Helene Nistad, telefon: 64804170

 

Blåbærtua - kontaktinformasjon

 

Pedagogisk leder: Gunnhildur Gunnlaugsdottir,  telefon: 64804170 / 93456585
e-post: gunnhildur.gunnlaugsdottir@ralingen.kirken.no

Pedagogisk medarbeider: Musu Tiam Anthonsen, telefon: 64804170
Fagarbeider: Mari Thorsen, telefon: 64804170

 

 

Nøtteliten - kontaktinformasjon

Pedagogisk leder: Madeleine Tran, telefon: 64804170 / 45801365
e-post: trang.minh.tran@ralingen.kirken.no

Pedagogisk medarbeider: Anne K Sandvei, telefon: 64804170
Fagarbeider: Hege Nygårdseter, telefon: 64804170