Nyheter fra diakoni

Bibeltimer med Svein Skarholm i høst

   Les mer...

TV-aksjonen 2018

   Les mer...

Velkommen til MENIGHETSFEST!!!

TAKK for delt T ro,   F elleskap, og E ngasjement i året som har g...   Les mer...

"Livet etterpå"

   Les mer...

Velkommen til formiddagsbønn

   Les mer...

Knøttesang for 2- og 3-åringer

   Les mer...

Semesterplan for Syng med oss, høsten 2018

   Les mer...

EN REISE FRA KJELLER TIL KIRKEBYGG

Foto: NMS-info    Les mer...

Diakoni i Rælingen

Foto: Howe Kee Wong, "Caring hands".    Les mer...

Mandat for Rælingen diakoniutvalg

Beskrivelse og mandat for diakonatet i Rælingen.    Les mer...

Menighetsutvikling i Rælingen

Status nå: Bearbeiding av statestikk og innsamlet materiale.    Les mer...

Øvre Rælingen menighets misjonsprosjekt

Arkitekttegning av nytt kirkebygg. Prosessen er endelig i gang! DETTE SKJ...   Les mer...