Aktiviteter for voksne

Knøttesang for 2- og 3-åringer

   Les mer...

Babysang høsten 2018 - oppstart 27. august!

Foto: Torstein Ihle    Les mer...

Bibeltimer med Svein Skarholm i høst

   Les mer...

Visitaspreken og -foredrag - ved biskop Atle Sommerfeldt

   Les mer...

Formiddagsbønn starter opp igjen 5. september

   Les mer...

Møteplassen har sommeråpent!

Vi inviterer til et nytt, åpent og uformelt treffpunkt i kirkens regi:  MØTEPL...   Les mer...

EN REISE FRA KJELLER TIL KIRKEBYGG

Foto: NMS-info    Les mer...

Mandat for Rælingen diakoniutvalg

Beskrivelse og mandat for diakonatet i Rælingen.    Les mer...

Menighetsutvikling i Rælingen

Status nå: Bearbeiding av statestikk og innsamlet materiale.    Les mer...

Øvre Rælingen menighets misjonsprosjekt

Arkitekttegning av nytt kirkebygg. Prosessen er endelig i gang! DETTE SKJ...   Les mer...

Lik oss på Facbook!

Lik oss på Facebook! (Bilde: Jurgen Appelo. www.noop.nl )      Les mer...

Menighetstrimmen på Blystadlia skole

Bli med på VOLLEYBALL! Hver MANDAG kl. 20.00 - 22.00 i gymsalen på BLYSTADLIA sk...   Les mer...